Ptt personel alımı ne zaman işkur iş başvurusu yapma

iş başvurusu yapma ptt kargo işçisi nasıl olunur ptt personel alımı ne zaman işkur iş başvurusu yapma


24 Şubat 2016 Çarşamba 18:49

Ptt personel alımı ne zaman işkur iş başvurusu yapma

Kamu personeli olarak çalışmak birçok kişinin hayalidir ancak bu pekte mümkün olmamaktadır. PTT memuru olmak için ise artık KPSS şartı olmadan sözleşmeli olarak bir çalışan olma şansınız bulunmaktadır. PTT de çalışan olmak için gerekli şartları sağlayarak gerekli tarihlerde başvuru yapmanız ve kaçırmamanız önemi olmaktadır. iş başvurusu yapma ptt kargo işçisi nasıl olunur

TT Memur Personel Alımları bu yıl içinde yapılacağı bilinmektedir, ancak personel alımları ile ilgili detaylı bir bilgi mevcut değildir. Bağımısız kaynaklardan edinilen bilgilere göre PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) 2015 yılı içinde 500 Teknik Personel, 900 civarında dağıtıcı ve 1300 civarında ise gişe görevlisi alımı gerçekleştireceği bilgisine yer verilmektedir! Ancak bu bilgi kesin değildir.

PTT iş başvurusu (Posta ve Telgraf Teşkilatı) Personel Alımını Ne Zaman Yapacak?

PTT personel alım işlemlerini genellikle şubat Ayında başlatmaktadır. 2015 Şubat ayında personel alımı için çıkılacaksa ilgili duyuruyu ay içerisinde PTT İK'dan yapılacaktır.

PTT'ye Personel Alımını Neye Göre Yapacak?

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımını KPSS puan üstünlüğüne göre yapmaktadır. Adaylarda PTT önlisans uluslararası taşımacılık ve lojistik, posta hizmetleri, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, kargo hizmetleri, uluslararası taşımacılık yönetimi ve lojistik mezunu olma şartını aramaktadır. Adaylar sözlü sınava yani mülakata tabi tutulmaktadır.

ptt personel alımı

Kurumun idari sözleşm?li personel yönetmeliğine KESK tarafından açılan dava sonucunda kaş yapalım derken göz çıkarma durumu oluştu. Konunun hukuki ve teknik detayına girmek istemiyoruz. PTT personel alımı Ama PTT, KPSS puanına göre aday çağıracak ve bu adayları sözlü sınava t?bi tutar?k göreve başlatacak. Kısacası, yine kayırmacılığın ve torpil yarışlarının olduğu büyük bir alım daha geliyor.

personel alım işlemlerini genellikle şubat Ayında başlatmaktadır. 2016 Şubat ayında personel alımı için çıkılacaksa ilgili duyuruyu ay içerisinde PTT personel alımı ne zaman. İK'dan yapılacaktır. (Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımını KPSS puan üstünlüğüne göre yapmaktadır. Adaylarda PTT önlisans uluslararası taşımacılık ve lojistik, posta hizmetleri, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, kargo hizmetleri, uluslararası taşımacılık yönetimi ve lojistik mezunu olma şartını aramaktadır. Adaylar sözlü sınava yani mülakata tabi tutulmaktadır.

Mühendis, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Elektrik ve İnşaat, Mimar, Avukat, Gişe ve Büro Görevlisi, Dağıtıcı, Tekniker, Bilgisayar, Elektrik, Makine, İklimlendirme-Soğutma ve İnşaat unvanlı' İdari Hizmet SözleşmeliPersonel' alınacaktır.

ptt memuru olma

b) Onsekiz yaşım tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olınak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasma fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş olmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) PTT Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

ğ) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olınak.


YORUMLAR

300 karakter kaldı

İlgili Konular